भगवत: श्रीरामस्‍य लीलाया: प्रदर्शनं जातं श्रीअनिरूद्धनगरे गतसप्‍ताहे ।
अस्‍यैव कानिचन चित्राणि दीयते अत्र ।

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने