गत 25वर्षेभ्‍य: अनवरत जायमाना स्‍व. श्रीरामकृपालपाण्‍डेय स्‍मारक क्रीडा प्रतियोगिता, सायंकालीन भजनसंध्‍या च अस्मिन् वर्षे अपि सफलतया सम्‍पूर्णा । अस्‍य सम्‍पूर्णं विवरणम् अस्‍य फेसबुक पृष्‍ठे https://www.facebook.com/rkpskkp उपलभ्‍यते । अत्र कानिचन् चलचित्राणि दीयन्‍ते विहंगमावलोकनाय ।।इति

टिप्‍पणी

और नया पुराने