संदेश

संस्‍कृतजगत् ईपत्रिकाया: नूतनसंस्‍करणाय लेखा: आमन्त्रिता: सन्ति ।

निबन्‍धलेखनआवेदनस्‍य अंतिमदिनांक: ।

संस्‍कृत‍् निबन्‍ध लेखन प्रतियोगिता आवेदनपत्रम्

संस्‍कृतजगत: संस्‍कृतनिबन्‍धलेखन प्रतियोगिता ।