1. अन्नम्- अन्न
 2. आढ़की- अरहर
 3. कलायः- मटर
 4. कोद्रवः- कोदो
 5. गोधूमः-गेहूँ
 6. चणकः- चना
 7. चणकचूर्णम्- बेसन
 8. चूर्णम्- आँटा
 9. तिलः - तिल
 10. द्विदलम् - दाल
 11. धान्यम् - धान्य (अन्नसम्पदा)
 12. तण्डुलः- चावल
 13. ब्रीहिः – धान
 14. अणुः- बासमती चावल
 15. यवनालः – ज्वार
 16. प्रियंगुः – बाजरा
 17. मसूरः – मसूर
 18. माषः – उड़द
 19. मिश्रचूर्णम् – मिस्सा आटा
 20. मुद्गः – मूँग
 21. यवः – जौ
 22. रसवती- रसोई
 23. वनमुद्गः- लोबिया
 24. शस्यम्- अन्न (खेत में विद्यमान)
 25. श्यामाकः – सावां
 26. सर्षपः – सरसों

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने