मुनित्रये त्रयाणां व्‍याकरणाचार्याणां नामानि परिगण्‍यते ।

आचार्य पाणिनि: - अष्‍टाध्‍यायीकार: ।
आचार्य कात्‍यायन: - वार्तिककार: ।
आचार्य पतञ्जलि: - महाभाष्‍यकार: ।

इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने