''अस्‍योपकरणार्थं तु प्रासंगिकमितीष्‍यते ।।''

   आधिकारिककथावस्‍तो: सहायतार्थं प्रसंगप्राप्‍ता कथावस्‍तु: प्रासंगिककथावस्‍तु: कथ्‍यते । यथा सुग्रीवादे: चरित्रं प्रासंगिककथावस्‍तु: अस्ति रामचरितसहायकत्‍वात् ।


इति

टिप्‍पणी

नया पेज पुराने