संदेश

हन् धातुः ( हन् हिंसागत्योः - अदादिगणः परस्मैपदी)

सर्व-सर्वनाम शब्दरूपम् (स्‍त्रीलिंग)

सर्व-सर्वनाम शब्दरूपम् (पुलिंगः)

प्रच्छ् धातुरूपम् - परस्मैपदम् ।