संदेश

हताः पाणिनिना वयम्

श्रीरामजन्‍मभूमि: भगवत: श्रीरामचन्‍द्रस्‍य अभवत् ।।

"भारत-भारती-वैभवं"

संस्‍कृतलेखनप्रशिक्षणकक्ष्‍या- वर्तमानकाल: ।।

पुण्यमयी मम भारतमाता

कालिदासस्य मेघदूतं--खंड१.

कालिदासस्य मेघदूतं--खंड१.

माननीया शारदामहोदयया प्रेषिता देवीवन्‍दना ।।

एषा विद्या हितकरी ।।

जाल ज्योतिषं राशि ज्ञानं

संस्‍कृतलेखनप्रशिक्षणकक्ष्‍या- धातु प्रकरणम्

जाल ज्योतिषं

संस्‍कृतलेखनप्रशिक्षणकक्ष्‍या - शब्‍दरूप प्रकरणम् ।

ज्योतिष-शास्त्रम्

संस्‍कृतलेखनप्रशिक्षणकक्ष्‍या - लिंग-वचन प्रकरणम्