संदेश

व्‍यंजनभेदा: ।।

भारतीय नववर्षम् सम्वत् २०७१ ।।

उदात्‍तानुदात्‍तस्‍वरित: ।।

अनुनासिकोSननुनासिक: ।।

मात्रा: ।।

स्‍वरबोधचक्रम् ।।

वर्णः ।।

तिड्。 प्रत्ययाः ।।

सुप् प्रत्ययाः ।

प्रत्‍याहार संख्या ।।

प्रत्‍याहार: ।।

संज्ञा प्रकरणे उल्लिखिताः संज्ञाः ।।

वृक्षानां नामानि ।।

सिद्धान्तः ।।

होलिकोत्‍सवस्‍य मधुरगीतानि ।

१४ माहेश्‍वरसूत्राणि ।।

प्रमुखः वैयाकरणाः (ग्रन्थाः च) ।।

लघुसिद्धान्तकौमुदी ।।

नागेश भट्ट: ।।

वरदराजाचार्य: ।।

भट्टोजिदीक्षित ।।

भाष्यम् ।।

भर्तृहरिः ।।

जयादित्य – वामन

शाकम् ।।

शकुन्‍त: (पक्षिण:) ।।

पशव: ।।

फलानि ।।

आचार्य पतञ्जलि: ।।

मुनित्रयम् ।।

वार्तिकम् ।

आचार्य कात्‍यायन: ।।

अष्‍टाध्‍यायी ।