संदेश

निर्णायक क्रीडायां भारतस्‍य प्रवेश:

संस्‍कृतं कठिनम् उत सरलम्

वर्तमानकालस्‍य अनिश्चित-वाक्‍यानि

गौरवशालिन: ते बलिदानिन: ।

निरर्थकं सुखम्

अस्मिन् होलिकोत्‍सवे ।।

नववर्षं मंगलमयं भवतु

||धनलक्ष्मी स्तोत्रम्||

मनीषापञ्चकम्

फागगानं कथं कुर्वन्ति ।।

विश्वासः

शब्‍दरूपाणि-धातुरूपाणि ।।

होलिकोत्‍सवावसरे होली मतवाला श्रुण्‍वन्‍तु ।।

जापाननगराय प्रार्थनां कुर्वन्‍तु ।।

सचिनस्‍य नवनवतितमं शतकम्

माहेश्‍वर सूत्राणि - संस्‍कृतप्रशिक्षणम्

संस्‍कृतप्रशिक्षणारम्‍भात् पूर्वं निवेदनम्

संस्‍कृतस्‍य नूतनप्रशिक्षणं प्रारभ्‍यते ।।

धर्मक्षेत्रे ४